Tag Archives: آزمایش ادرار

بهترین نمونه جهت تشخیص عفونت ادراری، نخستین نمونه ادرار صبحگاهی است پیش از انجام آزمایش از نوشیدن مقادیر زیاد آب و دیگر مایعات اجتناب شوید دست های خود را کاملا…

Read more

نمونه ادرار 24ساعته که برای تشخیص بسیاری از بیماریها مخصوصا بیماریهای کلیوی مورد استفاده قرار می گیرد باید طی 24 ساعت دقیقا جمع آوری گردد به همین منظور ظرفی از…

Read more

2/2